1939 Ann-Marie mini.jpg

Anne-Marie Hägg f.ForsbergÅlder: 76 år19181995

Namn
Anne-Marie Hägg f.Forsberg
Född 30 augusti 1918 32 30
Anteckning: Skola i Björnlunda, Tomteborg Folkskola, där också Anna Forsberg arbetade som småskollärare. Även Ca…
Brors födelseCarl Erik Philip Forsberg
25 augusti 1921 (Ålder 2 år)
Anteckning: Björnlunda. Sn i Daga hd, Södermanlands län, omgifven af insjöar: Båfven i s.v. och s., Liksdammen i s. och Storsjön i n.o. Ini sn ligger, utom flere smärre, Lockvattnet. Genom hela n. delen löper V. stambanan hvilken ej långt från kyrkan har jernvägsstationen Björnlunda, (äfvn post- och telegrafstation.) 7 mil från Stockholm, 35,8 mil från Göteborg. 0,960 qv.-mil, hvaraf land 0,791 eller 18,297 tnld, 50 ? mtl, 1,897 inv., 1,471,805 kr. fastighetsvärde. Fruktbar bygd i nordöstra delen, mera bergig trakt med skog i söder och vester; jordbruk hufvudnäring. Större egendomar äro Jakobsberg, Elghammar och Ekhof. I byn Skeenda, nära jernvägsstationen, är gästgifvaregård och apotek, nära derinvid läkareboställe. Torgdag vid stationen hvarje månad. Sn, som har 2 skolhus, bildar ett konsist. pastorat, 2 kl.
Morfars dödHans-Erik Andersson
4 mars 1927 (Ålder 8 år)
Farfars dödKarl Henning Forsberg
9 december 1930 (Ålder 12 år)
Anteckning: Dödsorsak: Lunginflammation
Yrke
Småskollärare
ja

Bosatt 3 november 1936 (Ålder 18 år)
Anteckning: Carl-Philip (15 år) och Ann-Marie(18 år) bor tillsammans. Går i skola i Strängnäs.
Examen 1937 (Ålder 18 år)
Examen 1939 (Ålder 20 år)
Anteckning: Lärarexamen.
Bosatt 1939 (Ålder 20 år)
Anteckning: En termin.
Anteckning: Skebokvarn ligger 8 km från Flen, 9 km från Malmköping och 55 km från Järna.
Bosatt 1940 (Ålder 21 år)
Anteckning: Lärararbete
Bosatt 28 augusti 1940 (Ålder 21 år)
Anteckning: Arbete som småskollärainna.
Bosatt 1944 (Ålder 25 år)
Anteckning: Lärararbete
Farmors dödMaria Matilda Lindrot
20 september 1946 (Ålder 28 år)
Anteckning: Begravd i Stigtomta
Bosatt 1947 (Ålder 28 år)
Bosatt 1950 (Ålder 31 år)
Bosatt 1958 (Ålder 39 år)
Anteckning: Arbete som lärare. Bor tillsammans med Arne.
Bosatt 6 februari 1959 (Ålder 40 år)
Bosatt 1960 (Ålder 41 år)
Faderns dödPhilip Leonard Forsberg
6 december 1965 (Ålder 47 år)
Moderns dödAnna Sofia Forsberg f.Eriksson
14 november 1969 (Ålder 51 år)
Bosatt 1970 (Ålder 51 år)
Bosatt 1980 (Ålder 61 år)
Makes dödArne Fridolf Hägg
30 januari 1987 (Ålder 68 år)
Makes begravningArne Fridolf Hägg
13 februari 1987 (Ålder 68 år)
Anteckning: Jordfästningen ägde rum i Risinge kyrka
Halvsysters dödAina Maria Stam f.Eriksson, Danielsson
14 maj 1991 (Ålder 72 år)
Halvsysters begravningAina Maria Stam f.Eriksson, Danielsson
19 juni 1991 (Ålder 72 år)
Död 24 mars 1995 (Ålder 76 år)
Familj med föräldrar - Visa denna familj
fader
moder
Äktenskap: 4 augusti 1917Tomteborg, Björnlunda
13 månader
hon själv
1939 Ann-Marie mini.jpgAnne-Marie Hägg f.Forsberg
Född: 30 augusti 1918 32 30Tomteborg, Björnlunda, Södermanland, Sverige
Död: 24 mars 1995Risinge, Östergötland, Sverige
3 år
yngre bror
Faderns familj med Alfrida Mathilda Forsberg f Larsson - Visa denna familj
fader
styvmor
1914 Alfrida Dödbok.JPGAlfrida Mathilda Forsberg f Larsson
Född: 18 april 1887 25 23Wiks Soldattorp, Vadsbro, Södermanland, Sverige
Död: 9 augusti 1914Hedenlunda Skolhus, Vadsbro, Södermanland, Sverige
Äktenskap: 6 september 1913Eskilstuna Kloster och Fors, Södermanland, Sverige
Moderns familj med en okänd person - Visa denna familj
moder
halvsyster
Familj med Arne Fridolf Hägg - Visa denna familj
make
hon själv
1939 Ann-Marie mini.jpgAnne-Marie Hägg f.Forsberg
Född: 30 augusti 1918 32 30Tomteborg, Björnlunda, Södermanland, Sverige
Död: 24 mars 1995Risinge, Östergötland, Sverige
dotter
Privat
Arne Fridolf Hägg + Elsvig Gunborg Margareta Malmbom Hägg f Petersson - Visa denna familj
make
makes maka
Äktenskap: 26 augusti 1939
3 månader
styvson
1939-12-08 Bo Hagg dod.jpgBo Arne Per Hägg
Född: 8 december 1939 27 19Risinge, Östergötland, Sverige
Död: 14 november 2014Finspång, Risinge, Östergötland, Sverige
6 år
styvdotter

 1. Generation 1
  1. Anne-Marie Hägg f.Forsberg

   Anne-Marie Hägg f.Forsberg, småskollärare, dotter till Philip Leonard Forsberg och Anna Sofia Forsberg f.Eriksson, var född den 30 augusti 1918 i Tomteborg, Björnlunda, Södermanland, Sverige och avled den 24 mars 1995 i Risinge, Östergötland, Sverige vid en ålder av 76. Hon gifte sig med Arne Fridolf Hägg, son till Erikson och Jenny Antonia Decederia Hägg.

   Anne-Marie Hägg f.Forsberg och Arne Fridolf Hägg hade 1 barn.

 2. Generation 2tillbaka upp
  Denna generations detaljer är privata.
 3. Generation 3tillbaka upp
  Denna generations detaljer är privata.
Född

Skola i Björnlunda, Tomteborg Folkskola, där också Anna Forsberg arbetade som småskollärare. Även Carl-Philip gick i denna skola. Filip Forsberg arbetade också där som folkskollärare. Sedan gick hon i realskola i Gnesta. Flyttade därefer till Strängnäs och gick sista klassen i flickskolan.Brodern flyttade tillsammans med A-M och en jungfru (som tidigare arbetat i familjen) till Strängnäs. Efter detta sökte A-M till seminariet, blev antagen och blev småskollärare. Utbildningen var två år. Började sitt arbete i Skebokvarn och arbetade där under några år.Flyttade sedemera till Norrköping. Bodde nära Vrineviskogen. Klingsborg. I 40-årsåldern träffade hon Arne Hägg, som kom ifrån Finspångstrakten. De bosatte sig i Butbro och fick en dotter som fick namnet Christina. A-M bodde kvar i tills hennes make dog.

Bosatt

Carl-Philip (15 år) och Ann-Marie(18 år) bor tillsammans. Går i skola i Strängnäs.

Examen

Lärarexamen. Strengnäs. Stad i Södermanlands län vid Mälaren, genom den här smala Norrfjärden skild från Tosterön. Stadens jord ligger dels vesterut, dels skild från det öfriga längre söderut, omgifven af landsförslgn. Afståndet från Stockholm är sjövägen 7 mil, landsvägen 8 ?, från Eskilstuna, som är närmaste jernvägsstation, 3 1/5 mil. Ehuru Strengnäs ej eger och aldrig tyckes ha haft betydlig rörelse eller folkmängd och sedan länge har vigt endast som säte för biskop och lärd skola, är den dock af mycket historiskt intresse. Det är en af Mälarens äldsta orter och var under hedna tiden offer- och marknadsplats, på 1100-talet tillsattes dess förste biskop, sedermera funnos här ett dominikankloster, hospital, två kapell, lärdomsskola o. s. v. Flere riksmöten höllos här och Gustaf Vasa valdes till konung på riksdagen i Strengnäs 1523. Olyckor och särskildt större eldsvådor, senast 1871, har medverkat till att staden ej förmått vinna synnerlig utveckling. Vackert belägen på en bergig udde är staden visserligen oregelbundet bebygd, men eger många nya bygnader; mest framstå den gamla präktiga domkyrkan (der flere furstliga personer begrafvits) och allmänna läroverket. Liflig ångbåtsförbindelse eger rum på Stockholm med afsättning af landtmannavaror. En tändsticksfabrik, en mindre mekanisk verkstad, vanliga handtverkerier, handel med nejden äro att nämna jemte jordbruk, fiske och sjöfart. Bland allmänna inrättningar märkas postexpedition, telegrafstation, bankkontor, sparbank, allmänt läroverk och andra skolor, hotel och gästgifvaregård. Skjuts lemnas till Eksåg 1,1 mil, Botholm 1,4, Malmby 0,6 och Byringe 1,8 mil. Från tryckeri i staden utgifves en veckotidning. Folkmängden uppgår till 1,630 personer. Området utgör 3,773 tnld. Uppskattningsvärdet är 1,872,915 kr., deraf 290,260 kr. för jorden. Stadsförslgn bildar med landsförslgn ett regalt pastorat af 1 kl. i liknämdt stift.

Bosatt

En termin. ____________________________________________________SkeSkebokvarn är en tätort i Flens kommun i Södermanlands län, i gamla Helgesta socken.

Bosatt

Skebokvarn ligger 8 km från Flen, 9 km från Malmköping och 55 km från Järna.

Bosatt

Lärararbete

Bosatt

Arbete som småskollärainna. Stuvsta ligger i närheten av Huddinge.

Bosatt

Lärararbete

Bosatt

Arbete som lärare. Bor tillsammans med Arne.

Anteckning

Efter Arnes bortgång träffade hon en man vid namn Tage Lönnqvist , sällskapade med honom till sin bortgång. Tage var änkling o hans före detta fru var kusin till Ann-Marie. Hon hette Ingrid Exyrora Lönnqvist född Eriksson.


Folkräkning 1970 1918-08-30 Hägg, Anne-Marie Storhagsv 14 612 00 Finspång Kyrkobokförd i Risinge (Finspångs kn, Östergötlands län, Östergötland), distrikt 09, fastighet 05846. Mantalsskriven på samma ort.

Född 30/8 1918 i Björnlunda (Södermanlands län, Södermanland).

Källa: Mtl Östergötlands län 1971


Folkräkning 1980 1918-08-30 Hägg, Anne-Marie Alvägen 12D 612 00 FINSPÅNG Mantalsskriven i Risinge (Finspångs kn, Östergötlands län, Östergötland), fastigheten Tättingen 4.

Född 30/8 1918 i Björnlunda (Södermanlands län, Södermanland).

Källa: Mtl Östergötlands län 1981


Folkräkning 1990 1918-08-30 Hägg, Anne-Marie Villavägen 12 612 00 Finspång Mantalsskriven i Risinge (Finspångs kn, Östergötlands län, Östergötland), fastigheten Klubben 4. Född 30/8 1918 i Björnlunda (Södermanlands län, Södermanland).

Änka (30/1 1987).

Källor: Mantalslängd 1991, Östergötlands län


Svensk dödbok 4 19180830-2309 Hägg, Anne-Marie Dunderbacksv 21 C 612 46 Finspång Död 24/3 1995. Kyrkobokförd i Risinge, Finspångs kn (Östergötlands län, Östergötland). Född 30/8 1918 i Björnlunda (Södermanlands län, Södermanland).

Änka (30/1 1987).

Födelseförsamling i källan: BJÖRNLUNDA (Södermanlands län) Källor: RTB 95 / SPAR 92f / SPAR 95

Mediaobjekt1939 Ann-Marie mini.jpg
1939 Ann-Marie mini.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 336 × 441 pixlar
Filstorlek: 23 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie
Mediaobjekt1919 Philip o Anna Forsberg m dottern AnnMarie.jpg
1919 Philip o Anna Forsberg m dottern AnnMarie.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 745 × 885 pixlar
Filstorlek: 88 KB
Typ: Foto
Anteckning: Philip o Anna Forsberg m dottern AnnMarie
Mediaobjekt1919 Ann-Marie Forsberg.jpg
1919 Ann-Marie Forsberg.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 894 × 1 216 pixlar
Filstorlek: 92 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie Forsberg
Mediaobjekt1922 Philip Forsbergs syster Ottilia och dotter Alice hälsar på på Tomteborg.jpg
1922 Philip Forsbergs syster Ottilia och dotter Alice hälsar på på Tomteborg.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 024 × 682 pixlar
Filstorlek: 293 KB
Typ: Foto
Anteckning: Philip Forsbergs syster Ottilia och dotter Alice hälsar på på Tomteborg
Mediaobjekt1923 Ann-Marie med dockvagn.jpg
1923 Ann-Marie med dockvagn.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 666 × 1 024 pixlar
Filstorlek: 336 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie med dockvagn
Mediaobjekt1924 Ann-Marie o Carl-Philip Forsberg 1.jpg
1924 Ann-Marie o Carl-Philip Forsberg 1.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 853 × 1 192 pixlar
Filstorlek: 136 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie o Carl-Philip Forsberg
Mediaobjekt1924 Ann-Marie o Carl-Philip Forsberg 2.jpg
1924 Ann-Marie o Carl-Philip Forsberg 2.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 819 × 1 216 pixlar
Filstorlek: 176 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie o Carl-Philip Forsberg
Mediaobjekt1924 Anna, Carl-Philip, Ann-Marie & Filip Forsberg.jpg
1924 Anna, Carl-Philip, Ann-Marie & Filip Forsberg.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 638 × 924 pixlar
Filstorlek: 350 KB
Typ: Foto
Anteckning: Anna, Carl-Philip, Ann-Marie & Filip Forsberg
Mediaobjekt1924 Carl-Philip med sin syster Ann-Marie.jpg
1924 Carl-Philip med sin syster Ann-Marie.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 661 × 1 024 pixlar
Filstorlek: 323 KB
Typ: Foto
Anteckning: 1924 Carl-Philip med sin syster Ann-Marie
Mediaobjekt1930 ca Flickskolan Strängnäs.jpeg
1930 ca Flickskolan Strängnäs.jpeg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 453 × 347 pixlar
Filstorlek: 68 KB
Typ: Foto
Anteckning: Flickskolan i Strängnäs. Här gick Ann-Marie 1936.
Mediaobjekt1933 Släktträff.jpg
1933 Släktträff.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 276 × 1 968 pixlar
Filstorlek: 575 KB
Typ: Foto
Anteckning: Släktträff.
Mediaobjekt1938 I Strängnäs. Huset närmast til hö bodde C-P.jpg
1938 I Strängnäs. Huset närmast til hö bodde C-P.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 914 × 1 174 pixlar
Filstorlek: 808 KB
Typ: Foto
Anteckning: Huset närmast till höger bodde Carl-Philip när han studerade i Strängnäs. Hinnsan bodde med sin syster, de hyrde ett rum. Huset låg på Nygatan 31 och finns inte kvar, revs omkring 1980. Tredje huset finns även idag (2011).
Mediaobjekt1920 Nygatan 21 Strängnäs.jpeg
1920 Nygatan 21 Strängnäs.jpeg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 400 × 238 pixlar
Filstorlek: 27 KB
Typ: Foto
Anteckning: Nygatan 21 Strängnäs
Mediaobjekt1937 Ann-Marie Forsberg Examen Strängnäs flickskola.jpg
1937 Ann-Marie Forsberg Examen Strängnäs flickskola.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 069 × 1 578 pixlar
Filstorlek: 329 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie Forsberg tar examen i Strängnäs flickskola.
Mediaobjekt1938 ca Ann-Marie Forsberg.jpg
1938 ca Ann-Marie Forsberg.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 166 × 1 890 pixlar
Filstorlek: 469 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie Forsberg till höger
Mediaobjekt1939 Ann-Marie Forsbergs första tjänst som småskollärare.jpg
1939 Ann-Marie Forsbergs första tjänst som småskollärare.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 627 × 1 087 pixlar
Filstorlek: 416 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie Forsbergs första tjänst som småskollärare, Skebokvarn
Mediaobjekt1939 Ann-Marie.jpg
1939 Ann-Marie.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 966 × 1 332 pixlar
Filstorlek: 450 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie Forsberg
Mediaobjekt1939 God morgon.jpg
1939 God morgon.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 917 × 1 207 pixlar
Filstorlek: 883 KB
Typ: Foto
Anteckning: 1939
Mediaobjekt1939 Liseberg i Göteborg.jpg
1939 Liseberg i Göteborg.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 786 × 1 136 pixlar
Filstorlek: 923 KB
Typ: Foto
Anteckning: Liseberg i Göteborg
Mediaobjekt1940 Hela familjen spänstig.jpg
1940 Hela familjen spänstig.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 008 × 1 728 pixlar
Filstorlek: 599 KB
Typ: Foto
Anteckning: Hela familjen spänstig
Mediaobjekt1943 Ann, Ann-Marie och Filip ute och seglar med Carl-Philip.jpg
1943 Ann, Ann-Marie och Filip ute och seglar med Carl-Philip.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 024 × 643 pixlar
Filstorlek: 165 KB
Typ: Foto
Anteckning: 1943 Ann, Ann-Marie och Filip ute och seglar med Carl-Philip
Mediaobjekt1957-12-28 Arne o Ann Marie Hägg.jpg
1957-12-28 Arne o Ann Marie Hägg.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 2 078 × 2 756 pixlar
Filstorlek: 365 KB
Typ: Foto
Anteckning: Arne och Ann-Marie gifter sig i Östra Eneby kyrka.
Mediaobjekt1960 Erik, Eva, Ann-Marie o Arne.jpg
1960 Erik, Eva, Ann-Marie o Arne.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 024 × 642 pixlar
Filstorlek: 250 KB
Typ: Foto
Anteckning: Erik o Eva Sköld, Ann-Marie o Arne Hägg i Butbro utanför Finspång
Mediaobjekt1981 Ann-Marie o Arne Hägg.jpg
1981 Ann-Marie o Arne Hägg.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 627 × 1 148 pixlar
Filstorlek: 689 KB
Typ: Foto
Anteckning: Ann-Marie o Arne Hägg
Mediaobjekt2006 Tomteborg, här växte Carl-Philip upp.jpg
2006 Tomteborg, här växte Carl-Philip upp.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 600 × 1 200 pixlar
Filstorlek: 463 KB
Typ: Foto
Anteckning: Hit flyttade Anna1917 och arbete som lågstadielärare. Philip flyttade och arbetade som folkskollärare, de gifte sig samma år och 1918 föddes Ann-Marie. 1921 föddes Carl-Philip. De bodde här tills de byggde Ekgården 1947.
Mediaobjekt1995 Anne-Marie Hägg f Forsberg.jpg
1995 Anne-Marie Hägg f Forsberg.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 253 × 656 pixlar
Filstorlek: 64 KB
Typ: Foto
Mediaobjekt1944 Till Carl-Philip och Karin på bröllopsfesten i Hammerdal
Format: application/pdf
Filstorlek: 1 531 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1939-04-07 Vykort till Carl-Philp från Ann-Marie1939-04-07 Vykort till Carl-Philp från Ann-Marie
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 078 × 1 657 pixlar
Filstorlek: 1 226 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1951-08-15 Vykort från Ann-Marie till Philip Forsberg1951-08-15 Vykort från Ann-Marie till Philip Forsberg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 062 × 1 673 pixlar
Filstorlek: 583 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1936-02-06 Brev från Philip Forsberg till barnen inför hans 50-
Format: application/pdf
Filstorlek: 732 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1959-02-05 Brev från Anna Forsberg till dottern Ann-Marie
Format: application/pdf
Filstorlek: 2 075 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1940-08-28 Brev till Ann-Marie Forsberg från brodern Carl-Phili
Format: application/pdf
Filstorlek: 1 523 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1958-01-15 Brev från Philip Forsberg till Ann-Marie
Format: application/pdf
Filstorlek: 858 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1936-11-03 Brev till Ann-Marie o Carl-Philip från föräldrarna
Format: application/pdf
Filstorlek: 2 177 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1940 Ann-Marie Forsberg Arbete som lärare i Stuvsta Södermanlan1940 Ann-Marie Forsberg Arbete som lärare i Stuvsta Södermanlan
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 1 079 × 571 pixlar
Filstorlek: 127 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1936-10-28 Brev till Ann-Marie o Carl-Philip från föräldrarna
Format: application/pdf
Filstorlek: 1 281 KB
Typ: Dokument
Mediaobjekt1936-03-30 Brev från Philip Forsberg till barnen
Format: application/pdf
Filstorlek: 520 KB
Typ: Dokument