1802-09-04 Maria Margareta Petersdotter.jpg

Maria Margareta PetersdotterÅlder: 90 år18021893

Namn
Maria Margareta Petersdotter
Född 4 september 1802 36
Anteckning: Gåsinge. Sn i Daga hd, Södermanlands län, på n. sidan af V. stambanan (mellan Gnesta och Björnlunda) och sjön Storsjön. På ö. sidan märkas Nyckelsjön och Marviksjöarne, på v. sjön Gällringen. 0,943 qv.-mil, hvaraf land 0,833 eller 19,269 tnld, 44 ¼ mtl, 1,504 inv., 1,053,842 kr. fastighetsvärde. Kyrkobyn och i allmänhet den bästa bygden ligger i s.ö. delen vid Storsjön och Nyckelsjön, hvarifrån sn höjer sig och öfvergår till bergstrakt. Största godset är Skeppsta med (nedlagdt) bruk och stora qvarnar; andra herregårdar äro Närlunda och Heby. Under Åkers styckebruk lyda 3 ? mtl samt Skottvångs grufva, belägen i n.ö. delen. Sn utgör med annexet Dillnäs ett konsist. pastorat af 2 kl. i Strengnäs stift.
ÄktenskapDavid Joakim EkenbergVisa denna familj
1825 (Ålder 22 år)

Dotters födelse
nr 1
Maria Margareta Ekenberg
17 juli 1826 (Ålder 23 år)
Sons födelse
nr 2
David Johan Ekenberg
19 september 1828 (Ålder 26 år)
Sons födelse
nr 3
Karl Joakim Ekenberg
26 mars 1832 (Ålder 29 år)
Sonens dödKarl Joakim Ekenberg
19 maj 1834 (Ålder 31 år)
Sons födelse
nr 4
Otto Magnus Ekenberg
30 januari 1835 (Ålder 32 år)
Dotters födelse
nr 5
Ulrika Vilhelmina Ekenberg
7 april 1839 (Ålder 36 år)
Dotterdotters födelse
nr 1
Jenny Maria Lindström
1 maj 1850 (Ålder 47 år)
Dottersons födelse
nr 2
Gustaf Teodor Lindström
14 januari 1852 (Ålder 49 år)
BarnvigselDavid Johan EkenbergAugusta Karolina NordellVisa denna familj
28 december 1855 (Ålder 53 år)
Dotterdotters födelse
nr 3
Maria Sofia Vilhelmina Krafft
8 juli 1858 (Ålder 55 år)
Dottersons födelse
nr 4
Karl David Mårten Krafft
22 juni 1860 (Ålder 57 år)
Anteckning: SB 1890
Sondotters födelse
nr 5
Anna Maria Antonia Ekenberg
11 september 1861 (Ålder 59 år)
BarnvigselOtto Magnus EkenbergFredrika Amalia EkdahlVisa denna familj
15 november 1865 (Ålder 63 år)
Sonsons födelse
nr 6
David Otto Adalrik (Alarik) Ekenberg
15 juli 1866 (Ålder 63 år)
Sondotters födelse
nr 7
Agnes Maria Karolina Ekenberg
10 oktober 1867 (Ålder 65 år)
Dotterns dödUlrika Vilhelmina Ekenberg
21 oktober 1868 (Ålder 66 år)
Makes dödDavid Joakim Ekenberg
18 juli 1874 (Ålder 71 år)
Anteckning: Södertelje. Stad i Stockholms län, omgifven af Öknebo hd i Södertörn, belägen vid en från S. Björkfjärden af Mälaren söderut trängande vik, hvilken genom den 1/6 mil långa Södertelje kanal (med sluss) öppnats till Östersjöns vik Hallsfjärden. Strax s. om staden löper V. stambanan med station vid Saltskog, kallad Södertelje öfre station, hvarifrån en 0,1 mil lång bana går fram till Södertelje nedre station i staden, 3,5 mil från Stockholm. Den vigtiga gamla landsvägen från hufvudstaden till v. och s. orter löper härigenom och stadens ålder spåras till hedna tiden, men Stockholms uppblomstring har hållit handeln nere, och först i nyare tid ha samfärdsmedeln bragt Södertelje framåt. Efter flere eldsvådor, deribland rysk förödelse 1719, är staden temligen regelbundet och nätt bebygd. Fabriker, såsom två mekaniska verkstäder, tändsticksfabrik och oljebruk, äfvensom en större vattenkuranstalt ha framkallat liflig rörelse, hvartill talrika sommargäster från hufvudstaden och den utomordentligt starka ångbåtstrafiken genom kanalen mycket bidraga. Befolkningen uppgår till 3,328 personer och fastighetsvärdet till 4,084,000 kr., deraf 426,000 kr. för jord. Området utgör ej mindre än 3,821 tnld och stadens jord är satt i 11 ? mtl; den utgöres till stor del af åker. Staden eger jernvägsstation, postexpedition, telegraf-, tull- och lotsstation, bankkontor, sparbank, flere hotel, gästgifvaregård, pedagogi, högre flickskola och andra skolor samt två missionshus. En halfveckotidning utkommer från boktryckeri i staden. Skjuts lemnas till Fittja 2 mil, Kumla 1,5, Pilkrog 1,5 och Norga 1,5 mil. På stadens område ligga flere tegelbruk. I kyrkligt hänseende bildar stadsförslgn med landsförslgn (hvilken består af Östertelje och Vestertelje) och Tveta ett regalt pastorat af 1 kl. i Strengnäs stift. - Södertelje kontrakt i nämda stift omfattar detta pastorat, Öknebo hds öfriga snr samt Hölö och Mörkö snr af Hölebo hd.
Sonsons födelse
nr 8
Otto Johan Ekenberg
4 oktober 1882 (Ålder 80 år)
Död 6 maj 1893 (Ålder 90 år)
Anteckning: Södertelje. Stad i Stockholms län, omgifven af Öknebo hd i Södertörn, belägen vid en från S. Björkfjärden af Mälaren söderut trängande vik, hvilken genom den 1/6 mil långa Södertelje kanal (med sluss) öppnats till Östersjöns vik Hallsfjärden. Strax s. om staden löper V. stambanan med station vid Saltskog, kallad Södertelje öfre station, hvarifrån en 0,1 mil lång bana går fram till Södertelje nedre station i staden, 3,5 mil från Stockholm. Den vigtiga gamla landsvägen från hufvudstaden till v. och s. orter löper härigenom och stadens ålder spåras till hedna tiden, men Stockholms uppblomstring har hållit handeln nere, och först i nyare tid ha samfärdsmedeln bragt Södertelje framåt. Efter flere eldsvådor, deribland rysk förödelse 1719, är staden temligen regelbundet och nätt bebygd. Fabriker, såsom två mekaniska verkstäder, tändsticksfabrik och oljebruk, äfvensom en större vattenkuranstalt ha framkallat liflig rörelse, hvartill talrika sommargäster från hufvudstaden och den utomordentligt starka ångbåtstrafiken genom kanalen mycket bidraga. Befolkningen uppgår till 3,328 personer och fastighetsvärdet till 4,084,000 kr., deraf 426,000 kr. för jord. Området utgör ej mindre än 3,821 tnld och stadens jord är satt i 11 ? mtl; den utgöres till stor del af åker. Staden eger jernvägsstation, postexpedition, telegraf-, tull- och lotsstation, bankkontor, sparbank, flere hotel, gästgifvaregård, pedagogi, högre flickskola och andra skolor samt två missionshus. En halfveckotidning utkommer från boktryckeri i staden. Skjuts lemnas till Fittja 2 mil, Kumla 1,5, Pilkrog 1,5 och Norga 1,5 mil. På stadens område ligga flere tegelbruk. I kyrkligt hänseende bildar stadsförslgn med landsförslgn (hvilken består af Östertelje och Vestertelje) och Tveta ett regalt pastorat af 1 kl. i Strengnäs stift. - Södertelje kontrakt i nämda stift omfattar detta pastorat, Öknebo hds öfriga snr samt Hölö och Mörkö snr af Hölebo hd.
Familj med föräldrar - Visa denna familj
moder
hon själv
Familj med David Joakim Ekenberg - Visa denna familj
make
hon själv
Äktenskap: 1825
18 månader
dotter
2 år
son
4 år
son
Karl Joakim Ekenberg
Född: 26 mars 1832 29 29Södertälje, Stockholms län
Död: 19 maj 1834Södertälje, Stockholms län
3 år
son
4 år
dotter

 1. Generation 1
  1. Maria Margareta Petersdotter

   Maria Margareta Petersdotter, dotter till A Gustafsdotter, var född den 4 september 1802 i Vängsö, Gåsinge sn, Södermanland och avled den 6 maj 1893 i Södetälje, Stockholms län vid en ålder av 90. Hon gifte sig med David Joakim Ekenberg, son till Nils Magnus Ekenberg och Ulrica Christina Drissel, 1825. Han var född den 25 juni 1802 i Kvarnstugan, Svärta sn, Södermanlands län och avled den 18 juli 1874 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 72.

   Barn till Maria Margareta Petersdotter och David Joakim Ekenberg:

   1. Maria Margareta Ekenberg (18261914)
   2. David Johan Ekenberg (18281905)
   3. Karl Joakim Ekenberg (18321834)
   4. Otto Magnus Ekenberg (18351895)
   5. Ulrika Vilhelmina Ekenberg (18391868)
 2. Generation 2tillbaka upp
  1. Maria Margareta Ekenberg, dotter till David Joakim Ekenberg och Maria Margareta Petersdotter, var född den 17 juli 1826 i Södertälje, Stockholms län och avled den 26 december 1914 i Södetälje, Stockholms län vid en ålder av 88.

   Barn till Maria Margareta Ekenberg och Gustaf David Lindström:

   1. Jenny Maria Lindström (18501900)
   2. Gustaf Teodor Lindström (18521900)
  2. David Johan Ekenberg, vagnfabrikör, son till David Joakim Ekenberg och Maria Margareta Petersdotter, var född den 19 september 1828 i Södertälje, Stockholms län och avled den 8 augusti 1905 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 76. Han gifte sig med Augusta Karolina Nordell, dotter till Nordell, den 28 december 1855 i Södertälje, Stockholms län. Hon var född den 29 september 1820 i Södertälje, Stockholms län och avled den 20 juni 1900 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 79.

   Barn till David Johan Ekenberg och Augusta Karolina Nordell:

   1. Anna Maria Antonia Ekenberg (18611894)
  3. Otto Magnus Ekenberg, vagnfabrikör / Direktör, son till David Joakim Ekenberg och Maria Margareta Petersdotter, var född den 30 januari 1835 i Södertälje, Stockholms län och avled den 12 oktober 1895 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 60. Han gifte sig med Fredrika Amalia Ekdahl den 15 november 1865 i Södertälje, Stockholms län. Hon var född den 20 januari 1840 i Södertälje, Stockholms län och avled den 5 mars 1931 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 91.

   Barn till Otto Magnus Ekenberg och Fredrika Amalia Ekdahl:

   1. David Otto Adalrik (Alarik) Ekenberg (18661946)
   2. Agnes Maria Karolina Ekenberg (18671950)
   3. Otto Johan Ekenberg (18821977)
  4. Ulrika Vilhelmina Ekenberg

   Ulrika Vilhelmina Ekenberg, dotter till David Joakim Ekenberg och Maria Margareta Petersdotter, var född den 7 april 1839 i Södertälje, Stockholms län och avled den 21 oktober 1868 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 29.

   Barn till Ulrika Vilhelmina Ekenberg och Karl Viktor Krafft:

   1. Maria Sofia Vilhelmina Krafft (18581900)
   2. Karl David Mårten Krafft (18601923)
 3. Generation 3tillbaka upp
  1. Jenny Maria Lindström, dotter till Gustaf David Lindström och Maria Margareta Ekenberg, var född den 1 maj 1850 i Södetälje, Stockholms län och avled mellan 1900 och 1946. Hon gifte sig 2 gånger. Den första gången gifte hon sig med Gustaf August Lindahl den 10 november 1872 i Södertälje sn, Södermanland. Han var född den 1 februari 1843 i Lillkyro sn, Finland och avled den 19 juli 1880 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 37. . Hon hade en relation med Gottlieb August Kahl Den andra gången gifte hon sig med August Teodor Lethin 1881.

   Barn till Jenny Maria Lindström och Gustaf August Lindahl:

   1. Torborg Maria Lindahl (18731876)
   2. Eva Greta Maria Hägwall f.Lindahl (18781978)

   Barn till Jenny Maria Lindström och Gottlieb August Kahl:

   1. Kerstin Maria Antonia Kahl (18911900)
  2. Anna Maria Antonia Ekenberg, dotter till David Johan Ekenberg och Augusta Karolina Nordell, var född den 11 september 1861 i Södertälje, Stockholms län och avled den 6 mars 1894 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 32. Hon gifte sig med Frans Philip Wersén den 28 december 1884 i Södetälje, Stockholms län. Han var född den 3 oktober 1854 i Örebro, Örebro län och avled den 9 juni 1940 i Engelbrekt, Stockholms stad vid en ålder av 85.

   Barn till Anna Maria Antonia Ekenberg och Frans Philip Wersén:

   1. Antonia Wersén (18861970)
  3. David Otto Adalrik (Alarik) Ekenberg, hovrättsnotarie e.o. / Byrådirektör, son till Otto Magnus Ekenberg och Fredrika Amalia Ekdahl, var född den 15 juli 1866 i Södertälje, Stockholms län och avled den 2 februari 1946 i Stockholm vid en ålder av 79. Han gifte sig med Karin Maria Wetterström den 9 april 1906 i Södertälje, Stockholms län. Hon var född den 1 november 1883 i Södertälje, Stockholms län och avled den 16 december 1975 i Hedvig Eleonora, Stockholms stad, Stockholms län vid en ålder av 92.

  4. Agnes Maria Karolina Ekenberg, dotter till Otto Magnus Ekenberg och Fredrika Amalia Ekdahl, var född den 10 oktober 1867 i Södertälje stadsförs, Stockholms län och avled den 26 november 1950 i Strängnäs stadsförs, Södermanlands län vid en ålder av 83. Hon gifte sig med Otto Reinhold von Sydow den 15 oktober 1892 i Södertälje, Stockholms län. Han var född den 4 maj 1861 i Bettna, Södermanlands län och avled den 20 november 1948 i Strängnäs stadsförs, Södermanlands län vid en ålder av 87.

   Barn till Agnes Maria Karolina Ekenberg och Otto Reinhold von Sydow:

   1. Elsa Ida Amalia von Sydow (18931977)
   2. Agnes Elisabet von Sydow (18941974)
   3. Märta Vilhelmina von Sydow (19051983)
  5. Otto Johan Ekenberg, kammarrättsråd, son till Otto Magnus Ekenberg och Fredrika Amalia Ekdahl, var född den 4 oktober 1882 i Södertälje, Stockholms län och avled den 5 februari 1977 i Vallentuna, Vallentuna kn, Stockholms län vid en ålder av 94. Han gifte sig med Hilda Maria Wetterström.

   Barn till Otto Johan Ekenberg och Hilda Maria Wetterström:

   1. Privat
   2. Astrid Elisabet Ekenberg (19141987)
   3. Privat
  6. Maria Sofia Vilhelmina Krafft, dotter till Karl Viktor Krafft och Ulrika Vilhelmina Ekenberg, var född den 8 juli 1858 i Södertälje, Stockholms län och avled mellan 1900 och 1946. Hon gifte sig med Carl David (Daniel) Moberg den 7 juni 1878 i Södertälje, Stockholms län. Han var född 1843 i Skövde, Skaraborgs län och avled mellan 1900 och 1946.

   Barn till Maria Sofia Vilhelmina Krafft och Carl David (Daniel) Moberg:

   1. Karl Johan Viktor Moberg (1879)
   2. Otto Wilhelm Moberg (18801961)
   3. Emilia Karin Maria Moberg (1882)
   4. Agnes Maria Bergsten f. Moberg (18841965)
   5. Ruth Margareta Moberg (1885)
   6. Carola Maria Hallgren f. Moberg (18921956)
  7. Karl David Mårten Krafft

   Karl David Mårten Krafft, arrendator / Fastighetsägare, son till Karl Viktor Krafft och Ulrika Vilhelmina Ekenberg, var född den 22 juni 1860 i Vasa, Västertälje, Södertälje landsförs, Stockholms län och avled den 23 april 1923 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 62. Han gifte sig med Ingeborg Mathilda Pfeiff, dotter till Carl Gustaf Pfeiff och Mathilda Boman f.Kihmark, den 2 oktober 1882. Hon var född den 19 januari 1862 i Katarina, Stockholms stad och avled den 20 augusti 1937 i Södertälje, Stockholms län vid en ålder av 75.

   Barn till Karl David Mårten Krafft och Ingeborg Mathilda Pfeiff:

   1. Ragnhild Astrid Maria Krafft (18841963)
   2. Karl Viktor Krafft (18851938)
   3. Hilden Ingeborg Krafft (18891974)
   4. Per Ivan Krafft (18901911)
   5. Margit Elisabet Krafft (18981967)
   6. Karl Yngve Krafft (19011991)
   7. Birgit Ingeborg Krafft (19021985)
Född

Gåsinge. Sn i Daga hd, Södermanlands län, på n. sidan af V. stambanan (mellan Gnesta och Björnlunda) och sjön Storsjön. På ö. sidan märkas Nyckelsjön och Marviksjöarne, på v. sjön Gällringen. 0,943 qv.-mil, hvaraf land 0,833 eller 19,269 tnld, 44 ¼ mtl, 1,504 inv., 1,053,842 kr. fastighetsvärde. Kyrkobyn och i allmänhet den bästa bygden ligger i s.ö. delen vid Storsjön och Nyckelsjön, hvarifrån sn höjer sig och öfvergår till bergstrakt. Största godset är Skeppsta med (nedlagdt) bruk och stora qvarnar; andra herregårdar äro Närlunda och Heby. Under Åkers styckebruk lyda 3 ? mtl samt Skottvångs grufva, belägen i n.ö. delen. Sn utgör med annexet Dillnäs ett konsist. pastorat af 2 kl. i Strengnäs stift.

Död

Södertelje. Stad i Stockholms län, omgifven af Öknebo hd i Södertörn, belägen vid en från S. Björkfjärden af Mälaren söderut trängande vik, hvilken genom den 1/6 mil långa Södertelje kanal (med sluss) öppnats till Östersjöns vik Hallsfjärden. Strax s. om staden löper V. stambanan med station vid Saltskog, kallad Södertelje öfre station, hvarifrån en 0,1 mil lång bana går fram till Södertelje nedre station i staden, 3,5 mil från Stockholm. Den vigtiga gamla landsvägen från hufvudstaden till v. och s. orter löper härigenom och stadens ålder spåras till hedna tiden, men Stockholms uppblomstring har hållit handeln nere, och först i nyare tid ha samfärdsmedeln bragt Södertelje framåt. Efter flere eldsvådor, deribland rysk förödelse 1719, är staden temligen regelbundet och nätt bebygd. Fabriker, såsom två mekaniska verkstäder, tändsticksfabrik och oljebruk, äfvensom en större vattenkuranstalt ha framkallat liflig rörelse, hvartill talrika sommargäster från hufvudstaden och den utomordentligt starka ångbåtstrafiken genom kanalen mycket bidraga. Befolkningen uppgår till 3,328 personer och fastighetsvärdet till 4,084,000 kr., deraf 426,000 kr. för jord. Området utgör ej mindre än 3,821 tnld och stadens jord är satt i 11 ? mtl; den utgöres till stor del af åker. Staden eger jernvägsstation, postexpedition, telegraf-, tull- och lotsstation, bankkontor, sparbank, flere hotel, gästgifvaregård, pedagogi, högre flickskola och andra skolor samt två missionshus. En halfveckotidning utkommer från boktryckeri i staden. Skjuts lemnas till Fittja 2 mil, Kumla 1,5, Pilkrog 1,5 och Norga 1,5 mil. På stadens område ligga flere tegelbruk. I kyrkligt hänseende bildar stadsförslgn med landsförslgn (hvilken består af Östertelje och Vestertelje) och Tveta ett regalt pastorat af 1 kl. i Strengnäs stift. - Södertelje kontrakt i nämda stift omfattar detta pastorat, Öknebo hds öfriga snr samt Hölö och Mörkö snr af Hölebo hd.

Anteckning

Folkräkning 1890 Post 292247 Ekenberg, Maria Margareta Fabrikörsenka f. 1802 i Gåsinge (Södermanlands län, Södermanland) Änka, ensam i familjen Gården N:o 50 Södertälje stadsförs (Stockholms län, Södermanland) Födelseort i källan: Gåsinge Söderm. l.

Mediaobjekt1802-09-04 Maria Margareta Petersdotter.jpg
1802-09-04 Maria Margareta Petersdotter.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 225 × 304 pixlar
Filstorlek: 28 KB
Typ: Foto